شنبه, 18 دی 1395 12:29

كنترلر سامسونگ SPC-2000

• Superior system compatibility
• 3D joystick control
• Quick and easy installation
• NET-i viewer support
منتشرشده در لوازم جانبی